In Association with Amazon.com

Choose another writer in this calendar:

by name:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

by birthday from the calendar.

Credits and feedback

TimeSearch
for Books and Writers
by Bamber Gascoigne


Thomas Warburton (1918-2016)

 

Suomenruotsalainen runoilija, kirjailija, kustannustoimittaja, laadullisesti ja määrällisesti poikkeuksellisen tuottelias kääntäjä, joka teki erityisesti tunnetuksi englanninkielistä modernistista kirjallisuutta niin Ruotsissa kuin Suomessa. Warburtonin merkittävimpiin käännöstöihin kuuluvat James Joycen Odysseus, Laurence Sternen Tristram Shandy ja Volter Kilven Alastalon salissa.

"Varje översättare måste vara en sorts kameleont, som har förmåga att ta färg efter underlagets krav, den främmande berättelsens karaktär och skapnad." (Efter 30 000 sidor, 2003)

THOMAS WARBURTON syntyi Vaasassa, rannikkokaupungissa, joka on ruotsinkielisen Etelä-Pohjanmaan keskus. Warburtonin isä, Thomas Harald Warbuton, oli ammatiltaan insinööri. Lapsuuden varhaisvuodet Warburton asui Englannissa Thames-joen varrella. Isän kuoleman jälkeen perhe muutti Helsinkiin, jossa Warburton ryhtyi omin päin lukemaan englanninkielisiä romaaneja sanakirjan avulla. Valmistuttuaan ylioppilaaksi Helsingin Svenska normallyceumista, Warburton aloitti vuonna 1936 metsänhoitajan opinnot Helsingin yliopiston maa-metsätaloustiellisessä osastossa. Hyvin sujuneet opinnot jäivät lopulta kesken, osin sota-ajan olosuhteiden vuoksi.

Lakiteknisten seikkojen vuoksi Warburton oli vailla kansalaisuutta aina täysi-ikäiseksi saakka, jolloin hän valitsi Britannian kansalaisuuden; brittiläisenä hän pysyi sitten 33 vuoden ajan. Vuonna 1940 Warburton avioitui Kerstin Ingeborg Schulmanin kanssa. Englannin kansalaisena Warburtonia ei koskaan kutsuttu rintamapalvelukseen Suomen armeijaan. Pasifistina Warburton myös harkitsi vakavasti aseistakieltäytymistä. Rohkeasti ajan sankari-ihanteita ironisoiden, Spoon River Anthologyn hengessä Warburton totesi kuolleen sotilaan suulla esikoisteoksessaan Du, människa (1942): "Rädd,/ jag var rädd före anfallet,/ rädd i min sandgrop,/ nu är jag varken rädd/ eller modig."

Talvi- ja jatkosodan aikana, kun saksalaisvaikutteet vielä dominoivat Suomen kulttuurielämää, Warburton alkoi vastoin ajan henkeä orientoitua kirjoittajana ja kääntäjänä englanninkieliseen proosaan ja lyriikkaan. Vuonna 1944 Warburton julkaisi tutkimuksen Två främlingar, joka käsitteli T.S. Eliotia ja James Joycea. Eliotin runokokoelman Four Quartets hän käänsi ruotsiksi joitakin vuosia myöhemmin yhdessä Artur Lundkvistin ja Gunnar Ekelöfin kanssa. Valikoimaan Mitt i ett krig (1945), Warburton käänsi englantilaista ja amerikkalaista modernia runoutta. Omassa runotuotannossaan Warburton vähitellen erkaantui Eliot-vaikutteista kohti vapaampaa ilmaisua, tyylilleen ominaisen hiotun terävän ironisen otteen kuitenkin säilyttäen.

Vuonna 1943 Warburton ryhtyi Holger Schildts förlags Ab:n puolipäivätoimiseksi kustannustoimittajaksi ja jatkoi yrityksen palveluksessa lähes 40 vuotta. Kiilaan, vasemmistolaiseen kaksikieliseen kirjallisuusseuraan, Warburton liittyi poliittisesti kuumana vuonna 1948 kuten monet muut suomenruotsalaiset kirjailijat ja intellektuellit. Warburton oli myös Nya Argus -lehden toimituksen jäsen (1950-1976) ja toimistusihteeri (1953-1960), Finlands svenska författareföreningen johtokunnan jäsen (1946-1960) ja valtion kirjallisuuslautakunnan jäsen (1959-1967).

Kirjallisuudenhistorioissaan ja artikkeleissaan Warburton kävi uupumatonta debattia varsinkin provinsialismia vastaan, jonka hän näki leimaavan suomenruotsalaista kirjallisuutta. Teoksensa Finlandssvenska litteratur 1898-1948 (1951) Warburtron aloitti haastavasti: "Den finlandssvenska litteraturen är i dubbel mening provinsiell", ja jatkoi samaan sävyyn: "Det finlandssvenska litteraturen har varken blivit stor eller särskilt märklig". Poikkeustapauksina tässä yleisessä ankeudessa Warburton mainitsee sellaiset modernistiset runoilijat kuten Edith Södergranin, Hagar Olssonin ja Gunnar Björlingin, sekä prosaisteista Elmer Diktoniuksen ja Tito Collianderin.

Warburton käänsi pääasiassa englannista ja suomesta, kummastakin lähes yhtä paljon. Vastapainona kustantajien tilaamille rutiinitöille, jotka sujuivat sadan liuskan kuukausivauhdilla, Warburton teki tunnetuksi eurooppalaisten ja amerikkalaisia modernistien teoksia. Näihin kirjailijoihin kuuluivat aiemmin mainittujen ohella mm. E.E. Cummings, Gertrud Stein, William Faulkner, Djuna Barnes ja Dylan Thomas. Ensimmäiseen suureen käännöshankkeeseen, Joycen Odysseukseen, Warburton tarttui kevättalvella 1943. Työ valmistui kesällä 1945 ja kirja ilmestyi Bonnierin kustantamana 1946. Yksityiskohtaisen kritiikin käännöksestä, joka julkaistiin Finsk tidskriftissä otsikolla 'James Joyce och hans översättare', laati Åbo Akademin englanninkielen professori H.W. Donner. Warburton palasi teokseen vielä 1990-luvulla korjatussa versiossaan, joka perustui aiemmin julkaistuun Odysseuksen uuteen tekstikriittiseen laitokseen. Vaikka muutoksia kertyi kaikkiaan pienissä yksityiskohdissa siinä 4000, pohjimmiltaan niillä ei kuitenkaan ollut vaikutusta teoksen kokonaiskuvaan.

Paavo Haavikolta, suomalaisen modernismin kärkihahmolta, Warburton käänsi kuunnelmia ruotsinkieliselle radioteatterille, jonka kantaviin voimiin hän kuului 1940-luvulta alkaen. Traditionaalisista kertojista Warburtonia kiinnosti historiallisilla romaaneilla kansainvälistä mainetta saanut Mika Waltari sekä Yrjö Kokon luontokirjat ja Samuli Paulaharjun kansatieteelliset kuvaukset. Spoon River Anthologyn, josta Bertel Gripenberg oli tehnyt vapaamuotoisen tulkintansa 1920-luvulla, Warburton muokkasi 1967 eeppiseen runomittaan; teos on yksi ruotsalaisen käännöskirjallisuuden klassikoista. Tove Janssonin Muumi-sarjasta hän käänsi englanniksi useampia.

1970-luvulla Warburtonin merkittävimmäksi työksi muodostui tulkinta Laurence Sternen Tristram Shandysta, jossa tyylimalliksi tuli laivapappi Jakob Wallenbergin pakinoiva matkakirja Min son på galejan (1781). Samana vuosikymmenenä ilmestyi kaksi hänen omaa runoteostaan, Leve revisionismerna! (1970) ja Fällas eller falla (1975). Seitsemän veljeksen ruotsinnoksessaan Warburton palautti teoksen lähemmäksi Kiven maailmaa ja persoonallisuutta kuin mitä se oli Elmer Diktoniuksen tulkinnassa vuodelta 1948. Tosin teoksen toimittamisesta Schildtsille oli Warbuston vastannut itse. Vuonna 1987 ilmestyneen uuden version kustansi Kjell Petersonin Atlantis.

Seuraava jättiurakka oli Volter Kilven sisäistä monologia käyttävä Alastalon salissa. Erityisesti siinä haasteena olivat Kilven polveilevat lauserakenteet, uudissanat ja niiden moninaiset merkitykset. Kirjan valmistuttua 1997 Warburton joutui toteamaan, että jatkossa vastaavat työt saattaisivat tuntua vain antikliimaksilta.

Tarkastellessaan uransa vaiheita noin 130 kirjan jälkeen teoksessa Kolmen metrin pino (2004) Warburton summasi omista kokemuksistaan sen, ettei koskaan pitäisi kääntää, paitsi pakon edessä, muulle kuin omalle äidinkielelleen. "Muutoin on aivan liian suuri riski että tuloksesta tulee kömpelö ja se hutiloi tavoittamattomiin nerokkaan alkuteoksen."

Warburtoniin lukuisiin tunnustuksiin ja palkintoihin kuuluivat mm. valtion kääntäjäpalkinto, jonka hänelle myönnetiin neljä kertaa, Karl Emil Tollanderin palkinto (1976), Eino Leino -palkinto (1997), Samfundet De Nion kääntäjäpalkinto (1997), Suomi-palkinto 1997 ja Svenska Akademiens Finlandspris (2001). Warburton promovoitiin Helsingin yliopistossa filosofian kunniatohtoriksi vuonna 1982. Thomas Warburton kuoli Helsingissä 18. joulukuuta 2016.


WARBURTON, THOMAS HENRY,  föddes i Vasa, en kuststad i Finland mitt emot Umeå och centrum för det svenskspråkiga Österbotten. Warburtons far, Thomas Harald Warburton, var ingenjör. Efter hans död flyttade familjen till Helsingfors, där Warburton på egen hand och med hjälp av en ordbok började läsa engelskspråkig litteratur. Efter studentexamen 1936 vid Helsingfors Svenska Normallyceum inledde Warburton studierna vid den agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet men till slut blev de aldrig fullbordade. På grund av lagtekniska skäl var Warburton statslös ända fram till myndighetsåldern, då han valde brittisk medborgarskap och britt förblev han sedan i 33 år. 1940 gifte sig Warburton med Kerstin Ingeborg Schulman. Under vinter- och fortsättningskriget, en period då det finska kulturlivet fortfarande var tyskdominerat, började Warburton som författare och översättare inrikta sig på den engelskspråkiga prosan och lyriken. Utöver sitt mörka debytverk Du, människa (1942) publicerade Warburton en uppsats om James Joyce och T. S. Eliot, vars diktsamling The four quartets han översatte 1948 tillsammans med Artur Lundkvist och Gunnar Ekelöf. Warburton tog dock i sin egen diktning avstånd från Eliot-influenser till förmån för ett friare uttryck men bevarade ändå sitt karakteristiska finslipade, vassa och ironiska grepp.

År 1943 blev Warburton förlagsredaktör på halvtid hos Holger Schildts förlags AB och innehade posten i nästan 40 år. I olika fora förde Warburton en oförtröttlig kamp särskit mot den provinsialism som han ansåg prägla den finlandssvenska litteraturen. Det politiskt heta året 1948 blev Warburton, med flera andra finlandssvenska författare och intellektuella, medlem i Kiila (Kilen), det vänsterorienterade tvåspråkiga litteratursällskapet. Warburton var också redaktionsmedarbetare för Nya Argus 1950-1976 och redaktionssekreterare 1953-1960. Han var även styrelseledamot hos Finlands svenska författareförening 1946-1960 och hos Statens litteraturnämnd 1959-1967.

Warburton har översatt huvudsakligen från engelska och svenska, ungefär lika mycket från de båda språken. Som motvikt mot rutinmässiga beställningsarbeten som han skrev i genomsnitt 100 ark i månaden, lyfte Warburton fram verk av europeiska och amerikanska modernister. Till dessa hörde utöver de tidigare nämnda bl a E.E. Cummings, Gertrud Stein, William Faulkner, Djuna Barnes och Dylan Thomas. Sitt första stora översättningsarbete, James Joyces Ulysses, påbörjade Warburton tidigt på våren 1943. Den kritikerrosade boken gavs ut av Bonnier 1946. Warburton återkom till verket än en gång på 1990-talet i en reviderad upplaga som baserade sig på den textkritiska utgåvan av Ulysses. Även om de sammanlagda förändringarna var ca 4000, hade detta ingen grundläggande inverkan på verkets helhetsbild.

Av Paavo Haavikko, en ledande finsk modernist, har Warburton översatt flera hörspel för den svenskspråkiga radioteatern där han var en viktig, bärande kraft sedan 1940-talet. Av de traditionella prosaisterna intresserade sig Warburton för Mika Waltari, känd för sina historiska romaner, och Yrjö Kokko med sina naturböcker. Spoon River Anthology, utgiven fritt tolkad av den finlandssvenske poeten Bertel Gripenberg 1927, omarbetade Warburton till hexameter. Detta verk från 1967 tillhör den svenskspråkiga översättningslitteraturens klassiker.  Under 1970-talet blev en tolkning av Laurence Sternes Tristram Shandy Warburtons mest betydande arbete; det gjorde han i stil med Jakob Wallenbergs kåserande Min son på galejan (1781). Nästa gigantiska åtagande var Volter Kilpis inre monolog I salen på Alastalo. Boken blev färdig 1997. Särskilt utmanande i detta var Kilpis nyskapade ord, böljande meningar och noggranna satskonstruktioner.

I sitt självbiografiska verk Efter 30 000 sidor (2003), där Warburton betraktar sin karriär efter ca 130 böcker, sammanfattar han sina erfarenheter med att man aldrig skulle översätta någonting till ett språk som inte är ens modersmål. ”Risken är annars alldeles för stor att resultatet blir tafatt och fuskar bort ett eventuellt snillrikt original.”

Till Warburtons talrika hederspriser hör bl a Statens översättarpris (fyra gånger), Karl Emil Tollanders pris 1976, Eino Leino-priset 1997, Samfundet De Nios översättarpris 1997, Suomi-palkinto 1997, Svenska Akademiens Finlandspris 2001. Warburton blev promoverad till hedersdoktor vid Helsingfors universitet 1982.

(Till svenska av Ari Pesonen)

For further reading: 'Warburton, Thomas (1918–) kääntäjä, kirjailija, kustannustoimittaja', by H.K. Riikonen, in Suomen kansallisbiografia 10, ed. by Matti Klinge [et al.] (2007, pp. 328-329); Efter 30 000 sidor: från en översättares bord by Thomas Warburton (2003); Finlands svenska litteraturhistoria. Andra delen: 1900-talet, ed. by Clas Zilliacus (2000); A History of Finland's Literature, ed. by George C. Schoolfield (1998, pp.554-555); Vägar till poesin by Sven Willner (1985, pp. 109-116); Svenskt litteraturlexikon (1964, pp. 553-554)

Selected works:

 • Du, människa: dikter, Helsingfors: Schildt, 1942, Stockholm: Bonnier 1944.
 • Två främlingar: T. S. Eliot och James Joyce, Helsingfors: Schildt 1944, Stockholm 1944.
 • Bröd av lera, Helsingfors: Schildt 1945, Stockholm: Bonnier 1945.
 • Femtio år finlandssvensk litteratur (revid. och utvidg. uppl. 1984: Åttio år finlandssvensk litteratur), Helsingfors: Schildt 1951.
 • Finlandssvenska litteratur 1898-1948, (utg. 1951 i Finland under titeln Femtio år finlandssvensk litteratur), Stockholm: Forum 1951.
 • Silverpilen, Radioteatern 1951.
  - Hopeanuoli (Silverpilen, övers. av Arvo Turtiainen), Radioteatern 1951.
 • Slagruta, Helsingfors: Schildt 1953.
 • Dubbelspel (under pseudonymen Henrik Haraldson), Radioteatern 1958.
  - Sivu suun (Dubbelspel, övers. av Tuomas Anhava), Radioteatern 1959.
 • Finlands litteratur 1900-1950 (1. Den finska litteraturen av Ilmari Havu, 2. Den finlandssvenska litteraturen av Th. Warburton), Stockholm: Örnkrona 1958.
 • Facklor över jorden: lyrik 1916-1969 (utg. Th. Warburton), Helsingfors: Schildt 1960.
 • Finsk diktning i svensk dräkt: en översikt, Stockholm: Lindqvist 1960, omarbetade uppl. Helsingfors: Schildt 1972. 
 • På fyren, Radioteatern 1961.
  - Majakalla (På fyren, övers. av Eeva-Liisa Manner), Radioteatern 1963.
 • Kort parlör, Helsingfors: Schildt 1966.
 • Vi på Allfabulator, Radioteatern 1968.
  - Me Tarinaxin miehet (Vi på Allfabulator, övers. av P. Nieminen), Radioteatern 1969.
 • Leve revisionismerna!, Helsingfors: Schildt 1970.
 • Fällas eller falla: en berättelse,  Helsingfors: Schildt 1975.
  - Hakkuut: kertomus (Fällas eller falla: en berättelse, övers. av ThW), Porvoo: WSOY 1977.
 • Kolme runoelmaa unohdetusta elämästä (Leve revisionismerna av ThW,
  Li Kan talar under trädet, Li Kan uttalar sig om tuppar, Li Tis råd, Li Kans rädsla, Li Kan tar avsked under trädet av Harry Martinson, O spång av mellanord av Rabbe Enckell), Helsingfors: Otava 1977.
 • Åttio år finlandssvensk litteratur, Helsingfors: Schildt 1984, Stockholm: Alba 1984. 
 • Brokadbilder: något om 1800-talets japanska färgträsnitt, Helsingfors: Schildt 1990, Stockholm: Alba 1990.
 • Odysseus: en översättning under arbete (förtr. ur förf:s: Odysseus, kommenterat av översättaren Thomas Warburton), Stockholm: Bonnier Alba 1992.
 • Spegelbilder av det forna Japan, Stockholm: Atlantis 1994.
 • Besökare: dikter 1996-98, Esbo: Schildt 1998.
 • Parken: en hembygdsbok, Esbo: Schildt 1999.
 • Förklädnader: sagor, parabler, Esbo: Schildt 2001.
  - Valepukuja: satuja, vertauksia (Förklädnader: sagor, parabler, övers. av ThW), Helsingfors: WSOY 2002.
 • Efter 30 000 sidor: från en översättares bord, Helsingfors: Söderström 2003, Stockholm: Atlantis 2003.
  - Kolmen metrin pino: sivuja kääntäjän työpöydältä (Efter 30 000 sidor: från en översättares bord, övers. av Eila Kostamo), Helsingfors: WSOY 2004.
 • Tid efter annan, Helsingfors: Schildt 2007.

  Translations:
  Uuno Kailas, Rökskuggan: efterlämnade noveller (Novelleja, med inledning av ThW),  Helsingfors: Schildt 1941, Stockholm: Geber 1941.
  Iris Uurto, Kroppens visdom: roman (Ruumiin viisaus, bemyndigad översättning), Helsingfors: Schildt 1943, Stockholm: Bonnier 1943.
  Aben Kandel, När stenarna dansa (The Stones Begin to Dance), Helsingfors: Schildt 1945, Stockholm: Wahlström & Widstrand 1945.
  Euclides Da Cunha, Markenra brinna (Os Sertões, övers. från den engelska utg. med titeln: Rebellion in the Backlands), Helsingfors: Wahlström & Widstrand 1945.
  William Bradford Huie, Rena klara stjärnor (Mud on the Stars), Helsingfors: Schildt 1945, Stockholm: Wahlström & Widstrand 1945.
  Mitt i ett krig: tolkningar ur engelsk och amerikansk lyrik 1941-1944 (dikter av T. S.  Eliot, Edith Sitwell, Robinson Jeffers, Arhibald MacLeish, Marianne Moore, Roy Fuller, John Pudney, Sidney Keyes, Laurie Lee, Alan Ross, Muriel Rukeyser, John Heath-Stubbs), Helsingfors: Schildt 1945, Stockholm: Bonnier 1945.
  Nelson Algren, Det gryr ingen morgon (Never Come Morning, med ett förord av Richard Wright), Stockholm: Wahlström & Widstrand 1945.
  Elisabet Laurila, Flickan och mörkret (Johanna), Helsingfors: Holger Schildts förlag 1946, Stockholm: Medén 1946.
  James Joyce, Odysseus (Ulysses), Stockholm: Bonnier 1946, 1953, 1959, 1964, 1968, Stockholm: Aldus/Bonnier 1972, Stockholm: Alba 1979, en översättning under arbete: Stockholm: Bonnier Alba 1992, reviderad översättning: Stockholm: Bonnier Alba 1993, Stockholm: MånPocket 1999.
  Dorothy Wilson, Brodern, Stockholm: Medén 1946.
  Robert Neumann, Barnen i Wien (Children of Vienna), Helsingfors: Holger Schildt förlag 1947, Stockholm: Wahlström & Widstrand 1947.
  Scott Graham Williamson, Fiestan i Andersons hus: roman (The Fiesta at Anderson's House), Helsingfors: Schildt 1947, Stockholm: Geber 1947.
  T. S. Eliot, Fyra kvartetter (Four Quartets, tills. med Artur Lundkvist, Gunnar Ekelöf,  med en inledning av ThW), Stockholm: Albert Bonniers förlag 1948.
  Willard Motley, Nick (Knock on Any Door), Helsingfors: Schildt 1948, Stockholm: Wahlström & Widstrand 1948.
  Ur Finlands svenska lyrik 2: Nittonhundratalet (i urval och med översikt av ThW), Lund: Gleerup: Schildt 1948.
  Gertrude Stein, Alice B. Toklas' självbiografi (The Autobiography of Alice B. Toklas), Stockholm: Bonnier 1949, Stockholm: Trevi 1980, 1984, 1990.
  William Faulkner, Inkräktare i stoftet (Intruder in the Dust), Stockholm: Bonnier 1950, Stockholm: Atlantis 1981.
  George Howe, Jagad av landsmän: roman (Call It Treason), Helsingfors: Schildt 1950, Stockholm: Hökerberg 1950.
  Tennessee Williams, Mrs. Stones romerska vår (The Roman Spring of Mrs. Stone), Stockholm: Bonnier 1951.
  Yrjö Kokko, Sångsvanens land (Laulujoutsen), Lund Helsingfors: Gleerup: Schildt 1951, Lund: Gleerup 1955,  Helsingfors: Schildt 1955, 1974.
  Henry Green, Älskog (Loving), Stockholm: Bonnier 1951.
  Gerald Hanley, Konsuln i solnedgången (The Consul at Sunset), Stockholm: Bonnier 1952.
  Tove Jansson, The Exploits of Moominpappa, Described by Himself  (Muminpappans bravader), London: Ernest Benn 1952, London New York: Ernest Benn & Henry Z. Walck 1966, 1968, Harmondsworth: Penguin Books 1972.
  Mika Waltari, Johannes Angelos: hans dagbok under Konstantinopels belägring år 1453 vid Kristi tidsålders ände (Johannes Angelos), Helsingfors: Schildt 1953, Stockholm 1953.
  Yrjö Kokko, Vargtänderna (Sudenhampainen kaulanauha), Lund: Gleerup 1953, Helsingfors: Schildt 1953.
  Mika Waltari, Guldhår, En ö av is, Månlandskapet, Början till slutet, Priserslipsen (Kultakutri, Jäinen saari, Kuun maisema, Ennen maailmanloppua, Pariisilaissolmio, tills. med Anna Bondestam, Guldhår, En ö av is, Början till slutet övers. av ThW), Helsingfors: Schildt 1954, Stockholm: Wahlström & Widstrand 1954.
  Kurt Matti Wallenius, Ishavets män (Miesten meri), Helsingfors: Schildt 1954, Stockholm: Lindqvist 1954. 
  Toivo Pekkanen, Min barndom (Lapsuuteni), Helsingfors: Schildt 1954, Stockholm: LT 1954.
  Tove Jansson, Moominsummer Madness (Farling midsommar), London: Ernest Benn 1955, London New York: Benn: Walck 1971, New York: Farrar, Straus and Giroux 1992.
  William Faulkner, Sartoris (Sartoris), Stockholm: Bonnier 1955.
  James Joyce, Dublinbor (Dubliners, inledning av  ThW), Stockholm: Tiden 1956, Helsingfors: Söderström 1966, Stockholm: Prisma 1966, 1976, Stockholm: Atlantis 1987, Stockholm: Litteraturfrämjandet 1990.
  Seymour Shubin, Främlingen inom mig (A Stranger to Myself), Helsingfors: Schildt 1956, Stockholm: Wahlström & Widstrand 1956.
  Djuna Barnes, Nattens skogar (Nightwood), Stockholm: Almqvist & Wiksell/Geber, 1956, Stockholm: AWE/Geber 1980, 1989.
  Mika Waltari, Turms, den odödlige: tio böcker om hans jordiska liv omkring 520-450  (Turms, kuolematon, med av författaren auktoriserade förkortningar: ThW),  Helsingfors: Schildt 1956, Stockholm: Wahlström & Widstrand 1956, 1984, 1988.
  C. S. Lewis, Av glädje överfallen: början av mitt liv (Surprised by Joy: The Shape of My Early Life), Lund: Gleerup 1957.
  Det långbenta betet: amerikansk och engelsk dikt (dikter av Marianne Moore, Robinson Jeffers, Archibald MacLeish, Kenneth Patchen, Edwin Muir, Robert Graves, David Gascoyne, Dylan Thomas), Helsingfors: Schildt 1957, Stockholm: Wahlström & Widstrand 1957.
  Howard Swigget, Stålskrinet (The Strongbox), Helsingfors: Schildt 1957, Stockholm: Skoglund 1957.
  Dylan Thomas, Intill mjölkhagen: ett spel för röster (Under Milk Wood), Stockholm: Bonnier 1958, Lund: Ellerström 1989.
  Tove Jansson, Moominland Midwinter (Trollvinter), London: Ernest Benn 1958, London New York: Benn & Walck, 1971, New York: Avon books 1976.
  C. S. Lewis, Det rätta ansiktet: en myt i ny klädnad (Till We Have Faces), Lund: Gleerup 1958, Örebro: Libris 1993.
  Yrjö Kokko, Skraktorpet (Ungelon torppa), Helsingfors: Schildt 1958.
  Brendan Behan, Borstalpojken (Borstal Boy), Helsingfors: Schildt 1959, Stockholm: Forum 1959, Helsingfors: Schildt 1964, Stockholm: Wahlström & Widstrand 1964, 1976.
  Jay Gilbert, Gatans lag (The Skinner), Helsingfors: Schildt 1959.
  Tom Kaye, Natten hade varit mild och öm  (It Had Been a Mild, Delicate Night), Stockholm: Geber 1959.
  William Styron, Såsom en eld (Lie Down in Darkness, övers. med auktoriserade förkortningar av ThW), Helsingfors: Schildt 1959, Stockholm: Wahlström & Widstrand 1959.
  H. G. Wells, Mr. Pollys historia (The History of Mr. Polly, med inledning av ThW), Stockholm: Tiden, 1960, 1968.
  Mika Waltari, Rikets hemlighet: elva brev från Marcus Mezentius Manilianus om våren år trettio efter Kristus (Valtakunnan salaisuus), Helsingfors: Schildt 1960, Stockholm: Wahlström & Widstrand 1960, 1994, 1995.
  Pentti Holappa, Lyckor (Tinaa), Helsingfors: Schildt 1962, Stockholm: Wahlström & Widstrand 1962.
  Sylvi Kekkonen, Amalia (Amalia), Helsingfors: Schildt 1963.
  Eino Leino, Helkasånger (Helkavirsiä 1-2), Helsingfors: Schildt 1963, Stockholm: Bonnier 1963.
  Tove Jansson, Tales from Moominvalley (Det osynliga barnet och andra berättelser), London: Ernest Benn Limited 1963, New York: Henry Z. Walck 1964,  Harmondsworth Middlesex: Puffin Books 1974, London New York: Ernest Benn: Henry Z. Walck 1976.
  Pentti Holappa, Arvingen (Perillisen ominaisuudet), Helsingfors: Schildt 1964, Stockholm: Wahlström & Widstrand 1964.
  Wendell M. Stanley & Evans G. Valens, Virus (Viruses and the Nature of Life), Stockholm: Wahlström & Widstrand 1964.
  Muriel Spark, Fattiga flickor (The Girls of Slender Means, övers. av Ingeborg von Rosen, lyrikredigering av ThW), Stockholm: Norstedt 1964.
  Mika Waltari, Rikets fiender: romerske senatorn Minutus Lausus Manilianus memoarer från åren 46-70 e.Kr. (Ihmiskunnan viholliset), Helsingfors: Schildt 1965, Stockholm: Wahlström & Widstrand 1965.
  Från Södergran till Carpelan: tretton finlands-svenska modernister (i urval av Th. Warburton),  Helsingfors: Schildt 1965, Stockholm: Wahlström & Widstrand 1965.
  Lois & Louis Darling, Fåglar: fåglarnas utveckling, beteende, anatomi och fysiologi
  (Bird), Stockholm: Wahlström & Widstrand 1965.
  Samuli Paulaharju, Ödebygdsfolk: från Nordsveriges finskbygder (Kiveliöitten kansaa), Helsingfors: Schildt 1966, Stockholm: Natur och kultur 1966, 1967.
  Pekka Lounela, Helsingfors (Helsinki), Helsingfors: Otava 1967.
  Norman Malcolm, Minnen av Wittgenstein: med en biografisk skiss av G.H. von Wright (Ludwig Wittgenstein: A Memoir: with a Biographical Sketch by Georg Henrik von Wright), Helsingfors: Schildt 1967, Stockholm: Almqvist & Wiksell 1967, Esbo: Schildt 1996, Stockholm: Thales 1996. 
  Erkki Tanttu, Puupiirroksia = Träsnitt = Woodcuts (tills. med Erkki Tanttu, Jaakko Puokka, Diana Tullberg, svensk övers. av ThW), Helsingfors: Otava 1967.
  Edgar Lee Masters, Spoon River (Spoon River Anthology, tolkning av ThW), Helsingfors: Schildt 1967, Stockholm: Prisma, 1967, 1977, 1988.
  Max Jacobson, Vinterkrigets diplomati 1939-1949  (The Diplomacy of the Winter War), Helsingfors: Schildt 1967, Stockholm: Norstedt 1967.
  Yrjö Kokko, Israndens fågel (Alli, jäänreunan lintu),  Lund: Gleerup 1967.
  Jarl Sundquist, Från fasta flottar till lösflottning: ett skiftesrikt samarbete vid Torne gränsälv (Lauttojen laskusta irtouittoon), Tornionjoen uittoyhdistys 1967.
  Kai Laitinen, Finlands moderna litteratur: Konturer, huvudlinjer, resultat 1917-1967
  (Suomen kirjallisuus 1917-1967), Helsingfors Schildt: 1968, Stockholm: Forum 1968.
  Kenzaburō Ōe, Mardrömmen (Kojinteki na taiken, övers. från den engelska utg. med titeln: A Personal Matter), Stockholm: Geber 1969, 1994, Stockholm: Norstedt 1994, Stockholm: PAN/Norstedt 1995. 
  Tuomo Polvinen, Finland i stormaktspolitiken 1941-1944 (Suomi suurvaltojen politiikassa 1941-1944), Stockholm: Norstedt 1969.
  Yrjö Kokko, Molly (Molli), Lund: Gleerup 1969.
  Pekka Kalevi Hämäläinen, Nationalitetskampen och språkstriden i Finland 1917-1939 (Nationality Strife in Finland 1917-1939), Helsingfors: Schildt 1969. 
  Volter Kilpi, Historien om Albatross (Albatrossin tarina, med efterskrift av ThW, originalet utgörs av kapitel 13 i romanen Alastalon salissa), Helsingfors: Schildt 1970.
  Nathanael West, En kall miljon eller Lemuel Pitkins förvandling (A Cool Million: The Dismantling of Lemuel Pitkin), Stockholm: Geber 1970.
  Pentti Haanpää, Tretti historier (urval, övers. och efterskrift av ThW), Helsingfors: Schildt 1971.
  Aila Meriluoto, Peter-Peter: dokument kring en kärlekshistoria (Peter-Peter), Helsingfors: Schildt 1972, Stockholm: Forum 1972.
  Laccadio Hern, Folk, gudar och gastar i det forna Japan. Skisser och legender (i urval och översättning av Th. Warburton), Stockholm: Forum 1973.
  Samuli Paulaharju, Finnmarkens folk (Ruijan suomalaisia), Stockholm: Rabén & Sjögren 1973.
  Eeva-Liisa Manner, Mainakes hundar: gränslägen eller sextio aspekter på en mestizfamiljs tragedi (Varokaa, voittajat), Stockholm: Wahlström & Widstrand 1974, Helsingfors: Schildt 1974.
  Richard Hughes, Människans dilemma. Vol. 2: Herdinnan i skogen (The Wooden Shepherdess), Stockholm: Norstedt 1974.
  Elmer Diktonius, Dikter och prosa (urval och inledning av ThW), Stockholm: Rabén & Sjögren 1975.
  Aulikki Oksanen, Storasyster och lillebror (Isosisko ja pikkuveli), Helsingfors: Schildt 1975, Stockholm: Forum 1975.
  Gerald Seymour, Harrys jakt (Harry's Game), Stockholm: Norstedt 1976, 1987, Stockholm: PAN/Norstedt 1990.
  Volter Kilpi, I stugan på Ylistalo (Ylistalon tuvassa), Stockholm: Forum 1976.
  Aulikki Oksanen, Kanonjärens famn (Tykkimiehen syli), Stockholm: Forum 1977.
  Arthur Conan Doyle,  De fyras tecken (The Sign of Four), Stockholm: AWE/Geber 1977, 1987.
  Arthur Conan Doyle, Det spräckliga bandet och andra berättelser (The Adventures of Sherlock Holmes, presentation av Staffan Larsson), Stockholm: AWE/Geber 1977, 1987.
  Arthur Conan Doyle, Baskervilles hund (The Hound of the Baskervilles), Stockholm: AWE/Geber 1977, 1987.
  William Faulkner, En legend (A Fable, med förord av ThW), Stockholm: Atlantis 1978.
  E. E. Cummings, Det jättestora rummet (The Enormous Room), Stockholm: Tiden 1979.
  Kalle Päätalo, Sista hygget (Viimeinen savotta), Jyväskylä: Gummerus 1979, Stockholm: Askild & Kärnekull 1980.
  Laurence Sterne, Välborne Herr Tristram Shandy: hans liv och meningar. Första delen, I-IV (The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman), Stockholm: Rabén & Sjögren 1980.
  Laurence Sterne, Välborne Herr Tristram Shandy: hans liv och meningar. Andra delen, V-IX (The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman), Stockholm: Rabén & Sjögren 1980.
  Henry Green, Leva (Living), Stockholm: Tiden 1982.
  George Orwell, 1984: Nitton åttiofyra (Nineteen Eighty-Four), Stockholm: Dagens nyheter 1983, Höganäs: Bra böcker 1984, Stockholm: Atlantis 1983, 1984, 1984, 2001, 2002, 2003, 2007. 
  Matti Kuusi & Lauri Honko, Sejd och saga: den finska forndiktens historia (Suomen kirjallisuus. 1: Kirjoittamaton kirjallisuus), Stockholm: Rabén & Sjögren 1983.
  Paavo Haavikko, Glaset på bordet i Batavernas trohetsed (originalens titlar: Lumeton aika, Arkkitehti, 3 s. (III) Suomen Teollisuuden Harjoittajain ambulanssi Venäjällä), Stockholm: Atlantis 1984.
  W. Glyn Jones, Vägen från Mumindalen: en bok om Tove Janssons författarskap (Tove Jansson: Moominvalley and Beyond), Helsingfors: Schildt 1984, Stockholm: Bonnier 1984. 
  William Shakespeare, Julius Caesar (The Tragedy of Julius Caesar), Stockholm: Ordfront 1985, 2004.
  Mika Waltari, Rikets hemlighet (Valtakunnan salaisuus), Stockholm: Wahlström & Widstrand 1986.
  Thomas Paine, Sunt förnuft (Common Sense), Stockholm: Ordfront 1986
  Aleksis Kivi, Sju bröder (Seitsemän veljestä, med förord av ThW), Stockholm: Atlantis 1987.
  Leena Krohn, Tainaron: brev från en annan stad (Tainaron), Bromma: Fripress 1987
  Kai Laitinen, Finlands litteratur (Suomen kirjallisuuden historia, förkortad övers. av den finska utg., tills. med Kerstin Lindqvist), Helsingfors: Söderström 1988, 1989.
  Rachel Ingalls, Fru Caliban (Mrs Caliban), Stockholm: Alba 1988.
  Arvid Järnefelt, Mina föräldrars roman. Första delen (Vanhempieni romaani, Bertel Gripenbergs övers. rev. av ThW), Helsingfors: Schildt 1988.
  Leena Krohn, I människokläder: en stadsberättelse (Ihmisen vaatteissa: kertomus kaupungilta), Bromma: Fripress 1989.
  Arvid Järnefelt, Mina föräldrars roman. Andra och tredje delen (Vanhempieni romaani), Helsingfors: Schildt 1989.
  Visor och ballader ur Kanteletar (Kanteletar, tills. med Marita Lindquist, Ole Torvalds, redigering och förord ThW), Helsingfors: Schildt 1989.
  Antti Tuuri, Amerikaresan (Ameriikan raitti), Stockholm: Norstedt 1990.
  Veijo Meri, Manillarepet (Manillaköysi), Helsingfors: Söderström 1990, Stockholm: Natur och kultur 1991.
  Antti Tuuri, Nya Jerusalem (Uusi Jerusalem), Stockholm: Norstedt 1991.
  Thomas Paine, Människans rättigheter (The Rights of Man), Stockholm: Ordfront 1992.
  Veijo Meri, Kvitt (Sujut), Helsingfors: Söderström 1993.
  Paavo Haavikko, Fleurs hösttermin (Fleurin koulusyksy), Stockholm: Atlantis 1994.
  Antti Tuuri, Jordens vida rymd (Maan avaruus), Stockholm: Norstedt 1994.
  Tove Jansson, Moominpappa's memoirs (Muminpappans memoarer),
  New York: Farrar, Straus and Giroux 1994.
  Aleksis Kivi, Ljunglandet och andra dikter (Kanervala), Stockholm: Atlantis 1995.
  Volter Kilpi, I salen på Alastalo: en skärgårdsskildring. Bok 1 (Alastalon salissa 1), Stockholm: Atlantis, 1997.
  Volter Kilpi, I salen på Alastalo: en skärgårdsskildring. Bok 2 (Alastalon salissa 2), Stockholm: Atlantis 1997.
  Volter Kilpi, Nio brev till en förståelsefull förläggare, Stockholm: Atlantis 1997.

  Translations in anthologies:
  Lyrik i Finland nu: dikter av 27 finska och finlandssvenska författare = Suomen lyriikkaa tänään: 27 suomalaisen ja suomenruotsalaisen runoilijan tuotantoa, red. av Mauritz Nylund & Mirjam Polkunen, Helsingfors: Otava 1969, Stockholm: Folket i bild 1969.
   
  Translations of plays
  Dorothy L. Sayers, Konungar av Judéen (Kings in Judea, första spelet ur radiocykel The Man Born to Be King), Radioteatern 1946.
  Dorothy L. Sayers, Konungens nattvard (The King’s Supper, 9. spelet ur radiocykel The Man Born to Be King), Radioteatern 1947.
  Dorothy L. Sayers, Sorgens konung (King of Sorrows, 11. spelet ur radiocykel The Man Born to be King), Radioteatern 1947.
  Kristoffer Haave, I natt kom våren (I natt kom våren), Radioteatern 1950.
  Mika Waltari, Operationen (Leikkaus), Radioteatern 1951.
  Peter Ustinov, Maktens ädla uppsåt, Radioteatern 1952.
  Dylan Thomas, Intill mjölkhagen: ett spel för röster (Under Milk Wood), Radioteatern 1955.
  Archibald MacLeish, J. B. (J. B.), Göteborgs stadsteater 1960.
  K. M. Synge, Deirdre av Sorgerna (Deirdre of the Sorrows), Radioteatern 1964.
  Sean O'Casey, Tavlor i tamburen (Pictures in the Hallway), Radioteatern 1965.
  Eeva-Liisa Manner, Nyårsnatten (Uuden vuoden yö), Suomen näyttämötaiteen liitto 1965.
  Dan Treston, Ett piano i floden (Piano in the River), Radioteatern 1965.
  W. B. Yeats, Konungens tröskel (The King's Threshold), Radioteatern 1965.
  Kyllikki Mäntylä, I morgon är allting bättre (Huominen päivä), Radioteatern
  1966.
  Paavo Rintala, Sagan om pojken som dök i havets rymder (Satu pienestä pojasta, joka sukelteli meren avaruudessa), Radioteatern 1966.
  Simo Salo, En släktsägen (Sukutarina), Radioteatern 1966.
  Arkady Leokum, Fiender (Enemies), Radioteatern 1967.
  Diktsvit ur Spoon River av Edgar Lee Masters (Spoon River Anthology, tolkad till svenska av ThW), Radioteatern 1968.
  Paavo Haavikko, Audun och isbjörnen (Audun ja jääkarhu), Radioteatern 1968.
  Wole Soyinka, I skyddshäkte (The Detainee), Radioteatern 1968.
  Tom Stoppard, Alberts bro (Albert's Bridge), Radioteatern 1968.
  István Csurka, En amerikansk cigarett (Amerikai cigaretta, övers. från den engelska versionen med titeln American Cigarette), Radioteatern 1968.
  Matti Rossi, Mötet (Käännekohtia), TV-pjäs 1969.
  Veijo Meri, Firmadamerna (Yhtiön edustusnaiset), Radioteatern 1970.
  G. B. Shaw, Kungen tar över (The Apple Cart), Lilla Teatern 1972, Radioteatern 1987.
  Juhani Peltonen, Patetiska berättelser (Pateettiset tarinat), Radioteatern 1973.
  Pekka Lounela, Bortom drömmarna (Uneton yö), Radioteatern 1975
  William Shakespeare, Romeo och Giulietta (Romeo and Juliet), Svenska teatern 1975
  Paavo Haavikko, Berättelsen om vad som timade då kung Harald Långråde övervintade sin sjätte sommar i England kallade sitt folk samman och ville avträda makten (Harald Pitkäikäinen. Kertomus siitä mitä tapahtui kun kuningas Harald Pitkäikäinen talvehti kuudetta kesää Englannissa, kutsui kokoon kansansa ja tahtoi luopua vallasta), Radioteatern 1976.
  Eino Leino, Julen (Joulu), Radioteatern 1978.
  Paavo Haavikko, Kungar, bröder: radiopjäs (Kuninkaat, veljet), Radioteatern 1979.
  Antti Tuuri, Snön är ett täcke: hörspel (Lumi on vaate), Radioteatern 1979.
  Mika Waltari, Paracelsus i Basel: skådespel (Paracelsus Baselissa), Radioteatern 1979.
  Hannu Mäkelä, Slutet (Surma), Radioteatern 1982.
  William Shakespeare, Troilos och Kressida (Troilus and Cressida), Göteborgs stadsteater 1980.
  Veijo Meri, Menige Jokinens vigselpermission (Sotamies Jokisen vihkiloma), Nordisk teaterunion 1981.
  Paavo Haavikko, Herr Östenskog (Herra Östenskog), Radioteatern 1981.
  Olavi Paavolainen, Europeisk Odyssé: monolog i moll (Eurooppalainen Odysseija), Radioteatern 1982.
  Paavo Haavikko, Vinets lidanden i Ryssland 1812: radiopjäs (Viinin kärsimykset Venäjällä), Radioteatern 1982.
  Antti Tuuri, Stenigast i världen: radiopjäs (Maailman kivisin paikka), Radioteatern/YLE 1982, Stockholm: Sveriges riksradio. Radioteatern 1986.
  Edward Bond, Chikanen (The Sea), Kungliga Dramatiska teatern 1983.
  Eeva-Liisa Manner, Sonat för preparerat piano: en miniatyrpjäs (Sonaatti preparoidulle pianolle), Radioteatern 1984.
  Antti Tuuri, I stilla veckan: radiopjäs (Piinaviikolla), Radioteatern 1984.
  Juha Mannerkorpi, När stora barn leker (Isot lapset leikkii), Radioteatern 1984.
  Louis Nowra, Guldåldern (The Golden Age), Stockholms stadsteater 1985. 


In Association with Amazon.com


Some rights reserved Petri Liukkonen (author) & Ari Pesonen. 2008-2023.


Creative Commons License
Authors' Calendar jonka tekijä on Petri Liukkonen on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Ei muutettuja teoksia 1.0 Suomi (Finland) lisenssillä.
May be used for non-commercial purposes. The author must be mentioned. The text may not be altered in any way (e.g. by translation). Click on the logo above for information.